มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งมอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนจีน ณ ห้องรับรองชั้น1 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

Pin It

            วันนี้(18 ก.พ. 62) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเหรัญญิก พร้อมด้วยคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ คุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการ และคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ร่วมในพิธีมอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนจีน จำนวน 500,000 บาท(ห้าแสนบาทถ้วน) ณ ห้องรับรองชั้น1 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All