มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมเพื่องานสาธารณกุศลให้แก่สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย

Pin It

           วันนี้(18 ก.พ. 62) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเหรัญญิก พร้อมด้วยคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ, คุณสุรพงษ์ เสรฐภักดี กรรมการ, คุณชูเดช เตชะไพบูลย์ ผู้ช่วยกรรมการ และคุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการ ร่วมในพิธีมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมเพื่องานสาธารณกุศลให้แก่สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย จำนวน 50,000 บาท(ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมีนายธนวัฒน์ พรหมโชติ รองประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และนายภานุวัฒน์ เดชานุภานนท์ รองประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องรับรองชั้น 3 อาคาร 1 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All