มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับสมาคมจีนต่างๆ หนังสือพิมพ์จีนรายวัน มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนตลาดรุ่งเจริญ ซอยสาธุประดิษฐ์ 33 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ

 

Pin It

          เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับสมาคมจีนต่างๆ หนังสือพิมพ์จีนรายวัน ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนตลาดรุ่งเจริญ ซอยสาธุประดิษฐ์ 33 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ จำนวน 28 ครอบครัว 59 คน คนละ 2,000 บาท เป็นเงิน 118,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) และมอบเครื่องอุปโภค-บริโภครายครอบครัว จำนวน 16 ชุด ชุดละ 1,000 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) และเครื่องอุปโภค-บริโภครายบุคคล จำนวน 12 ชุด ชุดละ 400 บาท เป็นเงิน 4,800 บาท (สี่พันบาทถ้วน) รวมคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 138,800 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยมีคุณสุทัศน์ รุจิณรงค์ ผู้อำนวยการเขตยานนาวา และ น.ส.โศรยา วัธชนะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตยานนาวา มาร่วมมอบ ณ สำนักงานเขตยานนาวา กรุงเทพฯ

หมายเหตุ มูลนิธิปทุมรังสี ได้มอบข้าวสารให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย คนละ 10 กก. จำนวน 59 คน รวมเป็นจำนวนข้าวสาร 5 กระสอบ 90 กิโลกรัม

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All