มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (Emergency Medical Response/EMR) รุ่นที่ 3  ณ ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

Pin It

         23 กุมภาพันธ์ 2562 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกอบรม จัดอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (Emergency Medical Response/EMR) รุ่นที่ 3 (รุ่นที่ 2 ประจำปี 2562) ให้แก่อาสาสมัครมูลนิธิฯ จำนวน 40 ท่าน โดยแบ่งการอบรมออกเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏฺิบัติ ในวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ และวันที่ 2-3 มีนาคม 2562 รวมจำนวนทั้งสิ้น 5 วัน โดยมีนายแพทย์รายิน อโรร่า รักษาการรองอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ด้านยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีการเปิดการอบรมฯ ณ ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All