มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ประกอบพิธีจุดเทียนเปิดงานเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2561 ณ ศาลเจ้าไต้ฮงกง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

             เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยคุณสุทัศน์ เตชะวิบูลย์ กรรมการและเลขาธิการฯ, คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเหรัญญิกฯ, คุณสัก กอแสงเรือง กรรมการตรวจสอบฯ, คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการฯ, คุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการและรองเหรัญญิกฯ, คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการฯ และคุณชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการฯ ร่วมเป็นประธานฝ่ายฆราวาส

             โดยมีคณะสงฆ์ฝ่ายอนัมนิกาย จากวัดอุภัยราชบำรุง (วัดญวนตลาดน้อย) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ จำนวน 7 รูป ในการประกอบพิธีจุดเทียนเปิดงานเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2561 ณ ศาลเจ้าไต้ฮงกง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ โดยมีคุณถั่วแระ เชิญยิ้ม อดีตนายกสมาคมตลกแห่งประเทศไทย เดินทางมาร่วมงานทำหน้าที่ประทับยันหลวงปู่ไต้ฮง ให้กับผู้มาทำบุญในวันนี้อีกด้วย ตั้งแต่วันที่ 19 - 22 กุมภาพันธ์ คณะสงฆ์ฝ่ายอนัมนิกาย จะทำพิธีสวดชัยมงคลคาถา (พะเก่ง) ในเวลา 09.00 น. เวลา 10.30 น. เวลา 13.00 น. เวลา 14.30 น. โดยมูลนิธิฯจะประกอบพิธีเวียนธูปภายในศาลเจ้าทุกวัน เริ่มเวลา 19.00 น. เพื่อขอพรให้แก่ญาติโยมที่มาจดชื่อทำบุญ “พะเก่ง” ในช่วงนี้ เพื่อขอให้พระคุ้มครอง อยู่เย็นเป็นสุข ทำมาค้าขึ้นในปีใหม่ 2561


 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All