มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ นำขนมเปี๊ยะ ได้จากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคในช่วงเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2562 มอบให้แก่เด็กและคนชราในสถานสงเคราะห์ต่างๆ รวม 18 แห่ง

 

Pin It

          มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่แผนกบรรเทาสาธารณภัย นำขนมเปี๊ยะ ที่ได้จากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคในช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี 2562 มอบให้แก่ สถานรับเด็กชายปากเกร็ด(ภูมิเวท), สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด, สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี จ. นนทบุรี, ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยวชนหญิง บ้านปราณี จ. นครปฐม , ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสมุทรปราการ, ศูนย์พัฒนาศักยภาพคนพิการพระประแดง และสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จ. สมุทรปราการ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All