ขอเชิญสักการะเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว จากหาดใหญ่ ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย วันที่ 7-11 มีนาคม 2562

7 มีนาคม 2562
17.00 น.     คณะเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวถึงกรุงเทพฯ
17.30 น.     เคลื่อนขบวนแห่จากวงเวียนโอเดียน ไปตามถนนเยาวราช-เจริญกรุง
18.00 น.    - ขบวนแห่ถึงมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
                 - อัญเชิญเจ้าแม่สักการะหลวงปู่ไต้ฮง 3 รอบ
                 - อัญเชิญเจ้าแม่ประทับ ณ บริเวณสำนักงานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
19.00 น. - 22.00 น.     สักการะเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ณ บริเวณสำนักงาน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง


8 –  10 มีนาคม 2562
06.00 น. – 22.00 น.    สักการะเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ณ บริเวณสำนักงาน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

11 มีนาคม 2562
06.00 น. – 18.30 น.     สักการะเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ณ บริเวณสำนักงาน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
18.30 น.                      พิธีส่งเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวกลับ หาดใหญ่

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All