อบรมหลักสูตร "การช่วยเหลือปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน" ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดเสาธงกลาง

Pin It

           26-28 กุมภาพันธ์ 2562 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกอบรม จัดอบรมหลักสูตร "การช่วยเหลือปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน" ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดเสาธงกลาง จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 60 คน เพื่อให้เด็กนักเรียนที่ได้รับการอบรมมีทักษะในการปฐมพยาบาลในการช่วยเหลือตัวเองและบุคคลใกล้ตัวให้เกิดความปลอดภัยกรณีฉุกเฉิน

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All