พิธีเวียนธูปศักดิ์สิทธิ์  เนื่องในเทศกาลตรุษจีน เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว พร้อมขอพรให้ตนเองและครอบครัวโชคดีตลอดปีใหม่จีน  ณ ศาลเจ้าไต้ฮงกง ถนนพลับพลาไช

             วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 23.30 น.มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการฯ เป็นประธานในพิธีเวียนธูป เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2561 เพื่อตั้งจิตอธิษฐานขอพรให้ตนเองและครอบครัวโชคดีตลอดปีใหม่ พร้อมด้วยคุณสัก กอแสงเรือง กรรมการตรวจสอบฯ, คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ, คุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการและรองเหรัญญิก, คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการฯ,คุณชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการ ,คุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการฯ, คุณวันชิด ศิรสีห์ ผู้ช่วยผู้จัดการฯ,เจ้าหน้าที่บริหาร พนักงาน อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมในพิธีฯ โดยมีคณะสงฆ์อนัมนิกาย จากวัดอุภัยราชบำรุง (วัดญวนตลาดน้อย) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ ศาลเจ้าไต้ฮงกง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All