แผนกศูนย์ฝึกอบรม จัดอบรมหลักสูตร "การฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ รุ่นที่ 2/2562 ให้แก่อาสาสมัคร มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย

Pin It

             เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกอบรม จัดอบรมหลักสูตร "การฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ รุ่นที่ 2/2562 ให้แก่อาสาสมัคร จำนวน 60 คน โดยเจ้าหน้าที่แผนกศูนย์ฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัย แผนกบรรเทาสาธารณภัย ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกฯ ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All