ศูนย์ฝึกอบรม จัดอบรมความรู้เบื้องต้นการจัดการสาธารณภัยแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562 ให้แก่อาสาสมัคร ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

Pin It

         เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกอบรม โดยคุณทวีปวินท์ หนูบำรุง รักษาการผู้จัดการฝ่ายศูนย์ฝึกอบรม จัดอบรมความรู้เบื้องต้นการจัดการสาธารณภัยแห่งประเทศไทย (BRC) รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562 ให้แก่อาสาสมัคร จำนวน 80 คน โดยมีคุณเลอพงศ์ สวนสังข์ รักษาการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคุณเกริกเสกข์สัณห์ วาสะศิริ รักษาการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ภูเก็ต และคุณธนกิตติ์ ชาลี พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All