มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี มอบเงินสดพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย รวมจำนวน 3 ราย

Pin It

 

           เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับสมาคมจีนต่างๆ หนังสือพิมพ์จีนรายวัน ลงพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี มอบเงินสดพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย รวมจำนวน 3 ราย ดังนี้

เวลา 10.30 น. มอบเงินสดพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนตลาดชันสูตร หมู่ 8 ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี มีผู้ประสบภัย จำนวน 15 ครอบครัว 35 คน คนละ 2,000 บาท เป็นเงิน 70,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค รายครอบครัว จำนวน 8 ชุด ชุดละ 1,000 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท และเครื่องอุปโภค-บริโภค รายบุคคล จำนวน 7 ชุด ชุดละ 400 บาท เป็นเงิน 2,800 บาท รวมสงเคราะห์เป็นมูลค่าทั้งสิ้น 80,800 บาท(แปดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) โดยมีนายศิริชัย ศรีเหนี่ยง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อม น.ส.วรรณพร พรหมทอง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี, น.ส.ละเมียด สาลิกา หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี, คุณจิราพร อ่อนสำอาง ปลัดเทศบาลเมืองบางระจัน และ อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จุดบางระจัน ร่วมมอบ

          เวลา 13.30 น. มอบเงินสดพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยหมู่ 3 ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง มีผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 7 ครอบครัว 17 คน คนละ 2,000 บาท เป็น 34,000 บาท พร้อมได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภครายครอบครัว จำนวน 5 ชุด ชุดละ 1,000 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท และ เครื่องอุปโภค-บริโภครายบุคคล จำนวน 2 ชุด ชุดละ 400 บาท เป็นเงิน 800 บาท รวมสงเคราะห์เป็นมูลค่าทั้งสิ้น 39,800 บาท (สามหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยมี โดยมีนายสมเกียรติ อินทรคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ พร้อม น.ส.ศรีเรือน เกตุคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง ร่วมมอบ

           และในเวลา 14.30 น. มอบเงินสดพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย หมู่ 9 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง มีผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 1 ครอบครัว 1 คน คนละ 2,000 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภครายบุคคล จำนวน 1 ชุด ชุดละ 400 บาท เป็นเงิน 400 บาท รวมสงเคราะห์เป็นมูลค่าทั้งสิ้น 2,400 บาท (สองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยมี นายสำเริง ครองตน นายกเทศมนตรีตำบลม่วงคัน พร้อม น.ส.ศรีเรือน เกตุคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง ร่วมมอบ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All