มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกอบรม จัดอบรมหลักสูตร "การช่วยเหลือปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน" ให้กับพนักงานบริษัท เอ็นแอลดีเวลลอปเมนต์ จำกัด(มหาชน) เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจหลักการปฐมพยาบาล ด้านการช่วยหายใจและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

Pin It

     8 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกอบรม จัดอบรมหลักสูตร "การช่วยเหลือปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน" ให้กับพนักงานบริษัท เอ็นแอลดีเวลลอปเมนต์ จำกัด(มหาชน) จำนวน 40 คน เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจหลักการปฐมพยาบาล ด้านการช่วยหายใจและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และมีความสามารถที่จะช่วยเหลือตนเองและผู้บาดเจ็บที่พบเห็นในเบื้องต้นได้อย่างทันเหตุการณ์ ถูกวิธี และปลอดภัย เพื่อเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของผู้บาดเจ็บให้มากขึ้น โดยมีนายถาวร พาเชื้อ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกศูนย์ฝึกอบรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรม ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึก ณ บริษัท เอ็นแอลดีเวลลอปเมนต์ จำกัด(มหาชน) สำนักงานสาขาพุทธมณฑล สาย 7 อ.สามพราน จ.นครปฐม

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All