มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบเงินสดพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Pin It

         วันนี้(11 มี.ค. 62) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ เจ้าหน้าที่แผนกสังคมฯ ร่วมกับสมาคมจีนต่างๆ หนังสือพิมพ์จีนรายวัน ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย รวม 2 แห่ง ดังนี้ เวลา 10.00 น. ลงพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดอยุธยา ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย จำนวน 1 ครอบครัว 6 คน มอบเงินสดพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค คิดเป็นเงินจำนวน 13,000 บาท(หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ สมาคมพ่อค้าอยุธยา มอบเงินจำนวน 2,000 บาท และมูลนิธิเซี่ยงเต็กตึ๊งพระนครศรีอยุธยา มอบเงินจำนวน 2,000 บาท รวมคิดเป็นเงินทั้งสิน 17,000 บาท(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยมี พ.อ.อ.สุวัฒน์ สรรพโกศลกุล รองนายกเทศบาลพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนายสุรพล พรหมศิลป์ ผอ.กองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการ ร่วมมอบ ณ บ้านเลขที่ 142/38 ม.8 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา และในเวลา 10.45 น. ลงพื้นที่อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดอยุธยา ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 2 ครอบครัว 5 คน มอบเงินสดพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค คิดเป็นเงินจำนวน 12,000 บาท(หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ สมาคมพ่อค้าอยุธยา มอบเงินจำนวน 2,000 บาท และมูลนิธิเซี่ยงเต็กตึ๊งพระนครศรีอยุธยา มอบเงินจำนวน 2,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,000 บาท(หนึ่งหมื่นหหกพันบาทถ้วน) โดยมีนายวัชระ กระแสฉัตร์ นายอำเภอลาดบัวหลวง พร้อมด้วยนายสมบัติ คืนครีบ นายก อบต.คู้สลอด ร่วมมอบ ณ บ้านเลขที่ 3 และบ้านเลขที่ 3/1 ม.6 ต.คู้สลอด อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All