Pin It

          วันที่ 13 มีนาคม 2562 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณทวีปวิทน์ หนูบำรุง รักษาการผู้จัดการฝ่ายศูนย์ฝึกอบรม ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การช่วยเหลือปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน” รุ่นที่ 2/2562 (ภายใน) ให้แก่ประชาชนและอาสาสมัคร มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จำนวน 60 คน หลักสูตรที่ใช้อบรม ได้แก่ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic CPR) การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผู้บาดเจ็บในลักษณะต่างๆ การห้ามเลือด การดาม ฯลฯ โดยมีเจ้าหน้าที่กู้ชีพ แผนกบรรเทาสาธารณภัย ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All