แผนกสังคมสงเคราะห์ ในโครงการ "ป่อเต็กตึ๊ง สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ให้โอกาสชีวิต" ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยด้วยโรคไขข้ออักเสบชนิดรุนแรง (JIA) และมีภาวะแทรกซ้อนได้หลายระบบ

Pin It

         เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ในโครงการ "ป่อเต็กตึ๊ง สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ให้โอกาสชีวิต" โดยนางสาวศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย นักสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยนายอภินันท์ อินบุญนะ นักสังคมสงเคราะห์ และนักศึกษาฝึกงานคณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาล จำนวน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) พร้อมข้าวสาร จำนวน 20 กก., เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด, ชุดเครื่องนอน จำนวน 2 ชุด, รองเท้าผ้าใบ 1 คู่, ผ้าห่ม 4 ผืน และผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ 2 ผืน คิดเป็นมูลค่าการสงเคราะห์ทั้งสิ้น จำนวน 16,320 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) แก่เด็กหญิงอินทิรา ศรด่าน อายุ 8 ปี ผู้ป่วยด้วยโรคไขข้ออักเสบชนิดรุนแรง (JIA) และมีภาวะแทรกซ้อนได้หลายระบบ โดยมีคุณเพียงใจ ไชยาคำ และคุณดาวเนตร ภูจ่าพล นักสังคมสงเคราะห์ รพ.จุฬาฯ ร่วมมอบ ณ ห้องเช่าบริเวณหลังวัดบึงทองหลาง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯFollow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All