มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับสมาคมจีนต่างๆ มอบเงินสดพร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

Pin It

              วันนี้ (19 มีนาคม 2562) เวลา 10.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับสมาคมจีนต่างๆ หนังสือพิมพ์จีนรายวัน สงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 2 คน มอบเงินสดพร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยมี พ.ต.อ.พงศ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี พร้อมด้วยนายวัชรากร หาญสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี, นายสันต์ สร้อยแสง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี และนายกิตติ สงวนธรรม ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัยปภ.ปทุมธานี ร่วมมอบ ณ บ้านเลขที่ 23 ถนนคลองพิกุล ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

เหตุเกิดเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 15.50 น.

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All