มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับสมาคมจีนต่างๆ และหนังสือพิมพ์จีนรายวัน ลงพื้นที่มอบเงินสดพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภคช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จังหวัดกาญจนบุรี

 

Pin It

            เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 12.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยนายพินัย ศรีพนาสณฑ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับสมาคมจีนต่างๆ และหนังสือพิมพ์จีนรายวัน ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 8 ครอบครัว รวม 27 คน มอบเงินสดพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 62,600 บาท (หกหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยมีนางเบญจวรรณ เปรมประยูร นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายสมหวัง ปุณยดิรวาณิชย์ รองนายกเทศมนตรี และนายยุทธยา อนันตเดโชชัย รองนายกเทศมนตรี ร่วมมอบ ณ ชุมชนเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ถนนอู่ทอง ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

(เหตุเกิดเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 10.45 น.)

 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All