Pin It

        วันที่ 23 มีนาคม 2562 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ มอบเงินสงเคราะห์ค่าฌาปนกิจศพให้แก่ญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุอัคคีภัย จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ณ บริเวณชั้น 1 แผนกสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

เกิดเหตุวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 22.54 น. ณ บ้านเลขที่ 25 ซอยศิริเกษม 11 แขวงบางไผ่ เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพฯ

 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All