Pin It

       วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 12.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับสมาคมจีนต่างๆ หนังสือพิมพ์จีนรายวัน ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 2 ครอบครัว รวม 4 คน มอบเงินสดพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยมีนายสุชาติ แสวงไวศยสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองคลอง พร้อมด้วยนางวันวิสฬ ศรีบุญเพ็ง เจ้าพนักงาน ปภ.จ.ฉะเชิงเทรา ร่วมมอบ ณ บ้านเลขที่ 108/7 ม.8 ตำบลสองคลองอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (เหตุเกิดเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 09.45 น.)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All