Pin It

         เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกอบรม จัดอบรม หลักสูตร "การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (Basic CPR & AED) " รุ่นที่ 2 ให้แก่อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งจังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นการทบทวนและเพิ่มทักษะในการช่วยเหลือผู้ป่วยผู้บาดเจ็บ โดยมีนายถาวร พาเชื้อ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกศูนย์ฝึกอบรมฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพ แผนกบรรเทาสาธารณภัยฯ ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมฯ ณ มูลนิธิคาซูโกะ-ซูวุ วาคามิ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All