Pin It

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับสมาคมจีนต่างๆ หนังสือพิมพ์จีนรายวัน ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 6 คน มอบเงินสดพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค รวมเป็นเงินจำนวน 13,000(หนึ่งหมื่นสามพันบาท) โดยมี นายมนัส ชุนหะศร นายก อบต.คลองเปรง นางวันวิสาข์ ศรีบุญเพ็ง ปภ.จ.ฉะเชิงเทรา ร่วมมอบ ณ บ้านเลขที่ 99/2 ม.1 ตำบลคลองเปรง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา(เหตุเกิดเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลาเกิดเหตุ 14.00 น.)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All