แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชนร่วมกับ มูลนิธิพิจิตรสามัคคีกุศลสถานสงเคราะห์ จ.พิจิตร ออกหน่วยตรวจรักษาโรคทั่วไป ณ ที่ทำการมูลนิธิมูลนิธิพิจิตรสามัคคีกุศลสถานสงเคราะห์ อ.เมือง จ.พิจิตร

Pin It

         วันที่ 30-31 มีนาคม 2562 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน โดยคุณฐฺติวัชร วรรณมโนมัย หัวหน้าแผนกสังคมฯ นำทีมแพทย์ ทันตานามัย เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ร่วมกับคุณวินัย ภัทรประสิทธิ์ ประธานมูลนิธิพิจิตรสามัคคีกุศลสถานสงเคราะห์ และคณะ ออกหน่วยตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจรักษาโรคฟัน ตรวจคัดกรองเบาหวาน ตรวจวัดสายตา-แจกจ่ายแว่นตา แจกไม้เท้า บริการตัดผม และจัดกิจกรรมระบายสีสำหรับเด็ก ฟรี ให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ณ ที่ทำการมูลนิธิมูลนิธิพิจิตรสามัคคีกุศลสถานสงเคราะห์ อ.เมือง จ.พิจิตร

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All