Pin It

            เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยนายรัชพร ประสงค์ทรัพย์ เจ้าหน้าที่แผนกสังคมฯ ร่วมกับสมาคมจีนต่างๆ หนังสือพิมพ์จีนรายวัน มอบเงินสดพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภคให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 8 ครอบครัว รวม 25 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 57,600 บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยมีนายกวิน พีรพลานันท์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง สนง.เขตดินแดง ร่วมมอบ ณ ชุมชนประชาร่วมมิตร ถนนประชาสงเคราห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

(เหตุเกิดเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562 เวลาเกิดเหตุ 09.39 น.)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All