Pin It

             วันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับสมาคมจีนต่างๆ หนังสือพิมพ์จีนรายวัน มอบเงินสดพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ชุมชนรวมใจ ซอยโชคชัย 54 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 5 ครอบครัว รวม 16 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 37,000 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยมีนายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยนายจุมพล สุขสมโฉม หัวหน้าฝ่ายปกครองเขตลาดพร้าว ร่วมมอบ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All