Pin It

          วันนี้ ( 23 เม.ย.) เมื่อเวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับสมาคมจีนต่างๆ หนังสือพิมพ์จีนรายวัน ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย จำนวน 8 ครอบครัว รวม 17 คน มอบเงินสดพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภคให้แก่ผู้ประสบภัย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 41,600 บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) ณ ชุมชนสำโรงเหนือ หมู่ 4 ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

           และในเวลา 12.30 น. มอบเงินสดพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 8 ครอบครัว รวม 16 คน คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 38,800 บาท (สามหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ณ ชุมชนบางวัวพัฒนา หมู่ 3 ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายรุ่งโรจน์ เทศดนตรี รองนายกเทศบาลปู่เจ้าสมิงพราย พร้อมด้วยน.ส.สิริณภัสร์ ปิยะจรรยาศรี ผอ.กองสวัสดิการสังคม เทศบาลปู่เจ้าสมิงพราย ร่วมมอบ

 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All