วันที่ 2-6 พ.ค.62 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จัดทีมบริการทางการแพทย์ แก่ประชาชนที่เดินทางเข้าร่วมงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ได้จัดตั้งจุดบริการอาหารและน้ำดื่มแก่ประชาชน ณ บริเวณจุดบริการรถรับส่งงานพระราชพิธีฯ [วัดเทพศิรินทร์]

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครทุกท่าน ทุกนาย ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ที่เสียสละแรงกาย แรงใจ ร่วมถวายงานด้วยใจภักดิ์ คอยอำนวยความสะดวก และดูแลประชาชนในงานพระราชพิธีฯ นี้

ภาพโดย: ทีมงานฝ่ายสื่อสารองค์กร คำรพ 51 62 73 77 105 110 116 อินทรี 115

0206052019_001.jpg 0206052019_002.jpg 0206052019_003.JPG

0206052019_004.JPG 0206052019_005.JPG 0206052019_006.JPG

0206052019_007.JPG 0206052019_008.JPG 0206052019_009.JPG

0206052019_010.JPG 0206052019_011.JPG 0206052019_012.JPG

0206052019_013.JPG 0206052019_014.JPG 0206052019_015.jpg

0206052019_016.jpg 0206052019_017.jpg 0206052019_018.jpg

0206052019_019.jpg 0206052019_020.jpg 0206052019_021.jpg

0206052019_022.jpg 0206052019_023.jpg 0206052019_024.jpg

0206052019_025.jpg 0206052019_026.jpg 0206052019_027.jpg

0206052019_028.jpg 0206052019_029.jpg 0206052019_030.jpg

0206052019_031.jpg 0206052019_032.jpg 0206052019_033.jpg

0206052019_034.jpg 0206052019_035.jpg 0206052019_036.jpg

0206052019_037.jpg 0206052019_038.jpg 0206052019_039.jpg

0206052019_040.jpg 0206052019_041.jpg 0206052019_042.jpg

0206052019_043.jpg 0206052019_044.jpg 0206052019_045.jpg

0206052019_046.jpg 0206052019_047.jpg 0206052019_048.jpg

0206052019_049.jpg 0206052019_050.jpg 0206052019_051.jpg

0206052019_052.jpg 0206052019_053.jpg 0206052019_054.jpg

0206052019_055.jpg