มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ร่วมกับมูลนิธิสว่างเที่ยงธรรมสถาน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการด้านทันตกรรม ตรวจวัดค่าสายตา-แจกจ่ายแว่นตา ณ ที่ทำการมูลนิธิสว่างเที่ยงธรรมสถาน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

Pin It

        เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดยคุณฐิติวัชร์ วรรณมโนมัย หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ ทันตานามัย เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ร่วมกับมูลนิธิสว่างเที่ยงธรรมสถาน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว นำโดย คุณศุภชัย วังประภา ประธาน พร้อมด้วยรองประธานและคณะกรรมการ ออกหน่วยแพทย์ฯ เคลื่อนที่บริการประชาชนในถิ่นทุรกันดาร บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการด้านทันตกรรม ตรวจวัดค่าสายตา-แจกจ่ายแว่นตา บริการตัดผม ตรวจคัดกรองเบาหวาน และกิจกรรมระบายสีสำหรับเด็กที่มารับบริการ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ ที่ทำการมูลนิธิสว่างเที่ยงธรรมสถาน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All