Pin It
       

           วันนี้ (30 พ.ค. 62) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมฯ ร่วมกับสมาคมจีนต่างๆ หนังสือพิมพ์จีนรายวัน ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยจากเหตุเพลิไหม้ในซอยสาธุประดิษฐ์ 49 แขวงยานนาวา เขตยานนาวา กรุงเทพฯ มีผู้ประสบอัคคีภัยภัย จำนวน 5 ครอบครัว รวม 24 คน มอบเงินสดจำนวน 2,000 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 5 ชุด ชุดละ 1,000 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 53,000 บาท ( ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยมีคุณไสว ผลยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตยานนาวา พร้อมด้วยจ่าเอกชัยพร จันลี เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ ร่วมมอบ ณ สำนักเขตยานนาวา กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All