มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดอบรมหลักสูตร การกู้ภัยเบื้องต้น (BRC) ให้กับ อาสาสมัครฯ ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ เขต 16 จ.ชัยนาท

 

Pin It

       ระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00 - 21.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยศูนย์ฝึกอบรม จัดอบรมหลักสูตร การกู้ภัยเบื้องต้น (BRC) ให้กับเจ้าหน้าที่กู้ภัย และ อาสาสมัคร จำนวน 59 คน ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ เขต 16 จ.ชัยนาท อบรมโดยทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ การฝึกในหลักสูตรรวมทั้งหมด 3 วัน ซึ่งทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเป็นไปอย่างเข้มข้น โดยทีมครูฝึกผู้ทรงคุณวุฒิ จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความเข้าใจสูงสุด พร้อมนำไปใช้ในเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเจอ ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยมากที่สุด

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All