Pin It

             วันนี้ (31 พ.ค. 62) เวลาประมาณ 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ในโครงการ “ป่อเต็กตึ๊งสงเคราะห์สังคม” โดยนางสาวศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์และอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ ดังนี้ 1.สงเคราะห์เงินค่าครองชีพ จำนวน 3,000 บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ก็เพื่อให้ครอบครัวของผู้ยากไร้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 2.สงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพ จำนวน 3,000 บาท สำหรับเป็นเงินลงทุนในการซื้อวัตถุดิบเพื่อการประกอบอาชีพ 3.สงเคราะห์อุปกรณ์ประกอบอาชีพ ได้แก่ รถเข็นแบบปิดตู้ จำนวน 1 คัน, ตู้กระจกใส(ขนาด 60 ซม.) จำนวน 1 ใบ, ร่มใหญ่พร้อมขาตั้งร่ม จำนวน 1 ชุด, ถาด ตะแกรง หม้อแขก กระชอนทอด จำนวน 1 ชุด คิดเป็นมูลค่า จำนวน 4,400 บาท 4.สงเคราะห์ข้าวสารและสิ่งของที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต ได้แก่ ข้าวสารพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด, พัดลมตั้งโต๊ะ (ขนาด 1นิ้ว) จำนวน 1 ตัว และชุดเครื่องนอน จำนวน 2 ชุด คิดเป็นมูลค่า จำนวน 1,600 บาท รวมมอบเงินสงเคราะห์และสิ่งของคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 12,000 บาท มอบแก่ ครอบครัวของนางไทยรัตน์ เปรียบยิ่ง อายุ 28 ปี ณ บ้านไม่มีเลขที่ ชุมชนวัดบ้านช้าง ต.บ้านสร้าง อ.อุทัย จ.อยุธยา ทั้งนี้ ในส่วนของที่พักอาศัยของผู้ยากไร้นั้น ทางกลุ่ม D-Max จ.อยุธยา, อาสาสมัครมูลนิธิฯ จ.อยุธยา และอาสาสมัครฯ ในพื้นที่ใกล้เคียง จะเป็นผู้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้ในระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2562 ที่จะถึงนี้ ส่วนในเรื่องทุนการศึกษาและทุนอาหารกลางวันของบุตรทั้ง 3 คนนั้น ทางโรงเรียนวัดเทพกุญชร จ.อยุธยา เป็นผู้ดูแล (ภาพถ่ายทั้งหมดได้รับอนุญาตให้เผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All