Pin It

         เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับสมาคมจีนต่างๆ หนังสือพิมพ์จีนรายวัน ลงพื้นที่สงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 6 คน มอบเงินสด คนละ 2,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 13,000 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยมี น.ส.จิรวัฒน์ เกตยืนยง ปภ.จ.นครปฐม ร่วมมอบ ณ สถานที่เกิดเหตุบ้านเลขที่ 3 หมู่ 2 ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All