มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ออกหน่วยแพทย์เคลือนที่ร่วมกับมูลนิธิพระดาบส โครงการพระดาบสสัญจร ณ วัดราชบรรทม ต.เพนียด อ.โคกสาโรง จ.ลพบุรี

Pin It

            วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดยคุณฐิติวัชร์ วรรณมโนมัย หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ ทันตานามัย เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ร่วมกับมูลนิธิพระดาบส โครงการพระดาบสสัญจร โดยพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี กรรมการเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ตรวจรักษาโรคทั่วไป แจกจ่ายยา ตรวจสุขภาพฟัน ฟรี โดยมีคุณสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยพลตรีเฉลิมเกียรติ พิมพ์ทนต์ ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่, คุณปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี, คุณอนุชา ใจช่วงโชติ นายอำเภอโคกสำโรง และคุณพิชัย เชญชาญ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเพนียด ร่วมออกหน่วย ณ วัดราชบรรทม ต.เพนียด อ.โคกสาโรง จ.ลพบุรี

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All