×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.

Pin It

         วันนี้ ( 5 มิถุนายน 2562) เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 3 คน มอบเงินสด คนละ 2,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,500 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 7,500 (เจ็ดพันห้าบาทถ้วน) โดยมีนายพรชัย นากวรานนท์ นายก อบต.แสนตอ และนางนารีรัตน์ รักจรรยาบรรณ ปลัด อบต.แสนตอ ร่วมมอบ ณ บ้านเลขที่ 31/3 หมู่ 1 ตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

{gallery}Media/SocialWork/Fire/2019/05062019{/gallery}

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week