Pin It

      วันนี้ (10 มิถุนายน 2562) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ในโครงการ “ป่อเต็กตึ๊งสงเคราะห์สังคม” โดยนางสาวศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย นักสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยนายจิระศักดิ์ ติ๊บอ้าย เจ้าหน้าที่แผนกสื่อสารองค์กร ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์และอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ ดังนี้

1.สงเคราะห์เงินค่าครองชีพ จำนวน 2,000.-บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ก็เพื่อให้ครอบครัวของผู้ยากไร้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

2.สงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพ จำนวน 3,000.-บาท เพื่อใช้สำหรับเป็นเงินลงทุนในการซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาชีพ

3.สงเคราะห์อุปกรณ์ประกอบอาชีพ ได้แก่ รถเข็นแบบปิดตู้ จำนวน 1 คัน ,ร่มใหญ่พร้อมขาตั้งร่ม จำนวน 1 ชุด , ถาดพร้อมตะแกรง จำนวน 1 ชุด , เครื่องไสน้ำแข็งแบบมือหมุน จำนวน 1 ชุด , เตาปิ้ง เบ้าขนมครกพร้อมฝาปิด จำนวน 2 ชุด และ ชุดสายพร้อมหัวปรับเตา จำนวน 2 ชุด คิดเป็นมูลค่า 7,950 บาท

4.สงเคราะห์ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็ก จำนวน 4 แพ๊ค (216ชิ้น) มูลค่า 2,160บาท

รวมมอบเงินสงเคราะห์และสิ่งของคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 15,110 บาท(หนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน) มอบแก่ ครอบครัวของนายไพศาล โฉมศรี อายุ 35 ปี ผู้ยากไร้มีฐานะยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์และอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ ณ บ้านไม่มีเลขที่ ชุมชนสวนอ้อย เขตคลองเตย กรุงเทพ

***ภาพถ่ายทั้งหมดได้รับอนุญาตให้เผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะชน***

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All