วันนี้ (17 มิถุนายน 2562) เวลา 09.15 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยนายธนชัย เลาหะกุลธรรม เจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาแก่มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กชายธนสรณ์ ทรัพย์พร้อมมูล จำนวน 4,400 บาท (สี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นนักเรียนในกองทุน "มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ๊ง(ป่อเต็กตึ๊ง)" และอยู่ในความดูแลของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ ที่ทำการมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ตึกมหิดล ถนนราชวิถี กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All