Pin It

           เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกอบรม นำโดยคุณทวีปวินท์ หนูบำรุง รักษาการผู้จัดการฝ่ายศูนย์ฝึกอบรมฯ ร่วมกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดอบรมเชิงวิชาการ หลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นการจัดการสาธารณภัยประเทศไทย" รุ่นที่ 3 ประจำปี 2562 ให้แก่อาสาสมัครกู้ภัย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จำนวน 80 คน ณ ห้องประชุมสมาคมเตชะสัมพันธ์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All