Pin It

         เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยนายพินัย ศรีพนาสณฑ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ สงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ณ บ้านเลขที่ 204 แขวงหนองค้างพูล เขตหนองแขม กรุงเทพฯ มีผู้ประสบอัคคีภัยจำนวน 3 ครอบครัว รวม 7 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท พร้อมมอบสงเคราะห์ค่าฌาปนกิจศพแก่ญาติผู้เสียชีวิต จำนวน 1 คน เป็นเงิน 20,000 บาท และมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 3 ชุด ชุดละ 2,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น จำนวน 47,000 บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยมีนายสุธน สุวรรณภานนท์ ผู้อำนวยการเขตหนองแขม พร้อมด้วยนางนันทิกร เกตุเลขา หัวหน้าฝ่ายปกครองเขตหนองแขม ร่วมมอบ ณ สำนักงานเขตหนองแขม กรุงเทพฯ 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All