Pin It

          วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 14.0 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณทวีปวินท์ หนูบำรุง ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ ในนามภาคีเครือข่ายการดำเนินงานด้านมารยาทไทย แนวปฏิบัติในสังคมไทย และภาษาไทย ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมในงานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ค่านิยมและความเป็นไทย (ไทยดี มารยาทดี) จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยในเรื่องมารยาทไทย และแนวปฏิบัติในสังคมไทยของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและหน่วยงานภาคีเครือข่าย ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All