มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ร่วมกับมูลนิธิสว่างสาธารณกุศลสถาน เม่งจิงเซี่ยงตั๊ว ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจสุขภาพฟัน ณ วัดแก้วฟ้า (ธรรมเสน) ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

Pin It

           เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดยคุณฐิติวัชร วรรณมโนมัย หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ ทันตานามัย เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ร่วมกับมูลนิธิสว่างสาธารณกุศลสถาน เม่งจิงเซี่ยงตั๊ว โดยคุณธีระ อารักษ์วิชานันท์ ประธานมูลนิธิฯ คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่กู้ภัยฯ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจสุขภาพฟัน ถอนฟัน เคลือบฟลูออไรด์ในเด็ก ตรวจวัดสายตาพร้อมแจกจ่ายแว่นสายตา ตรวจคัดกรองเบาหวาน บริการตัดผม แจกไม้เท้าแก่ผู้สังอายุ และกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็ก ณ วัดหนองกวาง ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยมีพระอธิการเติมพงษ์ตันติสาโร เจ้าอาวาส พร้อมด้วยคุณมาโนช คำแก้ว กำนันบ้านหนองกวาง ร่วมงานฯ และในวันที่ 9 มิถุนายน ออกหน่วยฯ ณ วัดแก้วฟ้า (ธรรมเสน) ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยมีพระครูรัตนคุณากร เจ้าอาวาสวัดแก้วฟ้า พร้อมดว้ยสารวัตรกำนันไสว รามัญ, คุณพิษณุ ทับจันทร์ รองนายก อบต.ธรรมเสน และคุณเฉลิม วงศ์ประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ร่วมงานฯ

 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All