Pin It

          เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกบรรเทาสาธารณภัย โดยเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย นำรถอุปกรณ์กู้ภัย เครื่องตัดถ่าง/ส่องสว่าง/ดับเพลิง เคลื่อนที่เร็ว และรถพยาบาล เข้าร่วมการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม Disaster Management Exercise Earthquake and Buidings Collapsed (การฝึกซ้อมแบบเต็มรูปแบบ) จัดขึนโดยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ทุกฝ่ายที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและเข้าใจถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมในการป้องกัน บรรเทาภัย และเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชน และเพื่อสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดการประสานงานและความร่วมมือที่ดีต่อกัน โดยมี ดร.ประยูร ครองยศ รองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สำนักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All