Pin It

      วันนี้ [6ก.ค.62 ] มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขับ จัดทีมป่อเต็กตึ๊งพิทักษ์ชีพ นำโดย คุณสุชีพ บุญเส็ง หัวหน้ากู้ชีพ ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับการแจ้งเหตุ และการช่วยเหลือฉุกเฉินที่ถูกวิธี แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากผู้เมาแล้วขับจากทั่วประเทศ ในหัวข้อ "สานพลังกู้ชีพ กู้ภัย ลดตาย ลดพิการบนท้องถนน" ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All