Pin It

         ระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 62 ที่ผ่านมา คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดทีมบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับหน่วยทหาร ฝ่ายพลเรือน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน  ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ. 2562 (Integrated Disaster Management Exercise : IDMEX 2019) กรณีภัยจากสึนามิ ในรูปแบบการฝึกปฏิบัติ 6 สถานี เพื่อให้มีความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติ สามารถเผชิญเหตุและบริหารจัดการสาธารณภัยจากเหตุการณ์คลื่นสึนามิ รวมถึงสาธารณภัยอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความมั่นใจในความปลอดภัยในศักยภาพและความพร้อมด้านการจัดการสาธารณภัย  ณ บริเวณท่าเรือน้ำลึก ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
        โดยในวันที่ 8 กรกฎาคม 62 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เข้าตรวจเยี่ยมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ.2562 พร้อมชมการสาธิตการฝึกปฏิบัติด้านการจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินอย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงรับชมนิทรรศการการจัดการแสดงเครื่องมือ อุปกรณ์และเครื่องจักรกลสาธารณภัย

 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All