มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชนร่วมกับมูลนิธิพระดาบส โครงการพระดาบสัญจร ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป...

Pin It

     เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน โดยคุณฐฺติวัชร์ วรรณมโนมัย หัวห้นาแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ ทันตานามัย เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ร่วมกับมูลนิธิพระดาบส โครงการพระดาบสัญจร นำโดย พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี กรรมการและเลขาธิากรมูลนิธิพระดาบส ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจโรคฟัน ถอนฟัน เคลือบฟลูออไรด์ ให้แก่เด็กนัดเรียนและประชาชนทั่วไปกว่า 165 คนเข้ารับบริการ ณ โรงเรยนบ้านชีวิทยา ต.บ้านชี อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All