มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชนร่วมกับมูลนิธิสว่างจรรยาธรรมสถาน จ.บุรีรัมย์ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป...

Pin It

           วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน โดยนายฐิติวัชร์ วรรณมโนมัย หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ ทันตานามัย เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ร่วมกับมูลนิธิสว่างจรรยาธรรมสถาน จ.บุรีรัมย์ นำโดยคุณพิสิฐ สมจิตต์อารีย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยรองประธานกรรมการ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ีให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจโรคฟัน ตรวจวัดสายตา-แจกจ่ายแว่นสายตา บริการตัดผม ตรวจคัดกรองเบาหวาน แจกไม้เท้าแก่ผู้สูงอายุ และกิจกรรมระบายสีสำหรับเด็ก โดยมีคุณสังเวียน ตีเวียง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก พร้อมด้วยคุณเสย เจียสารัมย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลโคกเหล็ก ณ โรงเรียน วัดบ้านโคกเหล็ก ต. โคกเหล็ก อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ และในวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ต.หนองใหญ่ อ.สตึก จ.บุรีีรัมย์ โดยมีคุณอรรพล สระสงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ พร้อมด้วยคุณพิชัย โชติเชื้อรงค์ ปลัดอำเภอสตึก และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงายภาครัฐ ร่วมออกหน่วยฯ

 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All