Pin It

         วันที่ 6 สิงหาคม 2562 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณวันชิด ศิรสีห์ ผู้ช่วยผู้จัดการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยคุณทวีปวินท์ หนูบำรุง ผู้จัดการฝ่ายบุคคลฯ, คุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ, คุณพิมพ์ณภัท สุนทรฐิติวงษ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร และคณะเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมต้อนรับและให้โอวาทแก่คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (รหัส 62) จำนวน 205 คน ที่เข้าศึกษาดูงานพร้อมสักการะหลวงปู่ไต้ฮงและกล่าวปฏิญาณตนที่ศาลเจ้าไต้ฮงกง จากนั้นเข้าเยี่ยมชมหอประวัติมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน ในการนี้ เจ้าหน้าที่กู้ชีพ แผนกบรรเทาสาธารณภัยฯ ร่วมเป็นวิทยากรในการสอนวิธีการทำ CPR แก่นักศึกษาฯ จากนั้นนำนักศึกษาเยี่ยมชมงานประเพณีทิ้งกระจาดของมูลนิธิฯ เนื่องจากอยู่ในช่วงงานประเพณีทิ้งกระจาด ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชยFollow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All