Pin It

           จากสถานการณ์ภัยแล้งของจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเกิดจากฝนทิ้งช่วง ทำให้การผลิตน้ำประปาในอำเภอเมืองสุรินทร์ไม่เพียงพอต่อการใช้ของประชาชน ส่งผลให้โรงพยาบาลสุรินทร์มีน้ำประปาเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จึงได้มอบน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวด รวมจำนวน 24,000 ลิตร คิดเป็นมูลค่า 120,000 บาท(หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) แก่โรงพยาบาลสุรินทร์ โดยมี นายวรากร โรจนจรัสไพศาล นายกสมาคมโรงเรียนวาณิชย์นุกูล สุรินทร์ และนายประเสริฐ ชัยชนะศิริวิทยา ประธานมูลนิธิสุรินทร์สามัคคีกุศลสถานสงเคราะห์ (จิบเต็กเซียงตึ้ง) เป็นตัวแทนมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งมอบให้แก่โรงพยาบาลสุรินทร์ ซึ่งมีนายแพทย์เฉลียว สัตตมัย รองผู้อำนวยการด้านกิจกรรมพิเศษ เป็นผู้รับมอบน้ำดื่ม ณ โรงพยาบาลสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์

 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All