Pin It

      มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดอบรมโครงการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 5 ปี 2562 โดยมี พญ.เบญจมาศ วณีสอน (นั่ง : กลาง) ผู้อำนวยการด้านการแพทย์และการพยาบาล โรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นประธานเปิดการอบรม ภายในงานมี คุณทวีปวินท์ หนูบำรุง (นั่ง : ที่ 3 จากขวา) ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มาร่วมงาน เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงพยาบาลหัวเฉียว

โครงการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน จัดขึ้นเพื่อมุ่งให้อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งมีความรู้ ทักษะ และเจตคติในการปฏิบัติการฉุกเฉินขั้นพื้นฐานแก่ผู้ป่วยฉุกเฉินทำให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ถูกต้อง รวดเร็วและปลอดภัย อีกทั้งยังส่งผลให้องค์กรมีการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวข้องกับระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All