Pin It

      เมื่อเวลา 13.00 น. เจ้าหน้าที่กู้ภัย นำน้ำดื่มสะอาด และอาหารพร้อมทานบรรจุกล่อง จำนวน 500 กล่อง จากโรงครัวเคลื่อนที่ของมูลนิธิฯ แจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนบ้านห้วยเจริญ และชุมชนบ้านโนนปลาขาว ม.3 ตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All