มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชนร่วมกับมูลนิธิชัยนาทสงเคราะห์ จังหวัดชัยนาท ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป

Pin It

          เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน โดยคุณฐิติวัชร์ วรรณมโนมัย หัวหน้าแผนกฯ พร้อมด้วยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกฯ นำทีมแพทย์ ทันตานามัย เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ร่วมกับมูลนิธิชัยนาทสงเคราะห์ จังหวัดชัยนาท โดยคุณเชาวลิต สรรคอนุรักษ์ ประธานมูลนิธิฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจทันตกรรม วัดสายตาแจกจ่ายแว่นสายตา ตรวจคัดกรองเบากวาน บริการตัดผม แจกจ่ายไม้เท้าสำหรับผู้สูงอายุ และกิจกรรมระบายสีสำหรับเด็ก ณ ที่ทำการมูลนิธิชัยนาทสงเคราะห์ ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All